Người đăng: Hoàng Vinh

Tôi là con nhà nghèo nên học không đến nơi đến trốn . Vừa học xong lớp mười một , gia đình không có khả năng để học tiếp nên tôi phải nghĩ học v ...
Ắt hẳn trong chúng ta ai cũng đã từng một lần yêu đơn phương và khổ đau vì nó , và tôi cũng vậy tôi cũng đã từng yêu đơn phương , yêu suốt khoản ...