Người đăng: Lữ Ngọc Trân

Buổi hội thảo về “Kĩ năng giao tiếp Tiếng Anh” vừa kết thúc, tiếng vỗ tay vang cả Hội trường Rùa. Hội trường lớn của Trường Đại Học Cần Thơ. Các ...
 “Ai nhớ ai đêm ngày, chờ nhau nhớ nhau bao ngày, 10 năm lòng chẳng phai. Chờ ngóng hoài bóng ai…Nuôi giấc mơ u hoài người đã xa biết nơi đâu tì ...