Người đăng: Paweenam Druin

Hồi Ức về Thanh Xuân... Bạn bè tôi đã bị cuốn đi bởi hai chữ tuổi trẻ. Đôi khi tôi vỗ vai người kia và nói: "Này,đi với nhau đi. Tuổi thanh xuâ ...