Tag: tru di tam tộc

"Tru di tam tộc" và "tru di cửu tộc" trong lịch sử phong kiến Việt Nam Tru di là giết. Tam tộc là họ cha, họ mẹ và họ vợ. Cửu tộc là chín đời ...