Bùa ngải là gì? Có nên sử dụng bùa ngải hay không?

Trong thế giới chúng ta đang sống là thế giới phức tạp, con người sống trong sự phức tạp đó, cần có trí tuệ tự giải trình cho chính tâm tư mình, thì không có gì là phức tạp!

Truyện ma: Ma tử tù (Phần 1)
Những giai thoại ly kỳ về bậc thầy phong thủy Tả Ao
Bùa yêu là gì? Hướng dẫn các cách làm bùa yêu hiệu quả nhất

Trong thế giới thời xa xưa, với chúng ta, thường hay tồn tại những bí mật lạ, thậm chí thật kỳ lạ, bùa ngải là mộ trong số kỳ lạ đó. Ngày nay khoa học đã từng làm phai mờ những bí mật kỳ lạ đó rồi, và con người tiến bộ cho những bí mật kỳ lạ đó là những điều hoang tưởng. Tuy nhiên dù hoang tưởng nhưng thích suy nghĩ đến, dù bí mật nhưng thích thấy, dù sợ nhưng thích nghe kể…đó là những đặc tánh làm cho con người luôn suy nghĩ thế giới nầy có bùa ngải…!

Bình luận

bình luận

BÌNH LUẬN