Cách hóa giải bùa ngải

Cách giải ngải, bùa chú và xua đuổi những vong linh theo ám

Hồi ký Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Những đại án tham nhũng lớn nhất Việt Nam
Nhật ký trại giam

Việc làm đầu tiên: bạn hãy đến và khấn trước bàn thờ ông bà tổ tiên hay còn gọi là “Cửu Huyền Thất Tổ” đó là ông bà đã khuất, tổ tiên của mình 9 đời. Những người luôn bên cạnh, dõi theo gia hộ và phù trợ cho con cháu trong gia phả hãy xua đuổi những gì đen tối xung quanh bạn, hãy xua đuổi tà ma và cho bạn một tinh thần phấn chấn, có một cuộc sống bình yên hạnh phúc.

BÌNH LUẬN