Chủ tịch thành phố Hà Nội, nhận quà 200.000 USD

Ông sinh ngày 17 tháng 6 năm 1965, tại Thái Hòa, Ba Vì, Hà Tây. Từ năm 1982-1987, Chu Ngọc Anh học kỹ sư chuyên ngành điện tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Từ tháng 1 năm 1988, ông được chuyển tiếp làm nghiên cứu sinh và năm 1993, ông bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Vật lý chất rắn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội dưới sự hướng dẫn của TS., PGS., cựu bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Văn Phong. Từ tháng 1 năm 1988 đến tháng 11 năm 1995 là giảng viên dạy vật lý tại Khoa Toán Lý, sau đó là Khoa Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội. Sự nghiệp

Thực hư chuyện linh hồn thiêng chị Võ Thị Sáu xuất hiện bảo vệ Côn Đảo
Cụ Vũ Đình Huỳnh, Đại tá đầu tiên của Việt Nam
Lời tự thuật của vị cao tăng đã khai mở con mắt thứ 3

Từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đến Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 2 năm 2013 Chu Ngọc Anh giữ vị trí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 5/2013. ông giữ chức Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ. Từ tháng 5 năm 2013 đến tháng 9 năm 2015, ông đảm nhiệm vị trí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Từ tháng 9 năm 2015: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Từ tháng 1 năm 2016, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngày 8 tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, ông được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thay cho ông Nguyễn Quân. Ngày 27 tháng 7 năm 2016: tại kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XIV, được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

BÌNH LUẬN