“Dân chủ cuội”, họ là ai? Đã làm những gì?

Bản chất "tư duy đột phá" của những "nhà dân chủ cuội" “Nói dối như Cuội” là thành ngữ phổ biến ở Việt Nam. Cứ nói đến chuyện Cuội là hầu hết mọi người biết rằng đó là những người dối trá đến độ chuyên nghiệp, khó có thể tin và phải cảnh giác, đề phòng. Ấy vậy mà, như “đến hẹn lại lên”, cứ mỗi lần Việt Nam tổ chức các sự kiện chính trị quan trọng là bấy nhiêu lần mấy người tự xưng “nhà dân chủ” ở trong và ngoài nước lại cất lời chê bai đủ kiểu.

Giáo sư Trần Quốc Vượng và cuốn sách PHẢN ĐỘNG bị cấm xuất bản
Rùng rợn ngôi nhà 6 người chết ở Thái Bình
Hoài Linh “ôm” hơn 14 tỷ đồng tiền từ thiện giờ ra sao?

Lần này cũng vậy, khi Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị tiến hành Đại hội XIII, họ cũng hùa nhau “bình luận” và đưa ra những “phát kiến dân chủ” cho nội dung dự thảo các văn kiện trình đại hội. Tại sao những “nhà dân chủ” lại mất nhiều công sức và thời giờ đến vậy để nêu lên và đề xuất những “phát kiến dân chủ” đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó thực chất chỉ là lời lẽ của những người cố tình khoác lên mình cái vỏ bọc gọi là “dân chủ” mà thôi. Bản chất của những “nhà dân chủ” này được thể hiện ở những vấn đề sau: 1. Họ mượn cớ bàn luận về nội dung văn kiện đại hội chỉ để chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam. Người dân của các nước trên thế giới và ở Việt Nam đều biết rằng, việc hoạch định đường lối chính trị để dân tộc mình phát triển đi lên trong từng giai đoạn là khó khăn nhất so với việc hoạch định mọi đường lối khác. Vì vậy, các đảng cầm quyền ở các nước luôn đầu tư nhiều công sức cho việc xây dựng đường lối chính trị của nước mình trong giai đoạn tiếp theo để được công dân hoặc cử tri đồng tình, ủng hộ với tỷ lệ cao nhất. Cùng vì lý do này, khi người đại diện của Đảng Cộng sản Việt Nam họp báo và nêu lên những vấn đề mới trong nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII, thì các “nhà dân chủ” bắt đầu bám riết vào đó để “thọc mạch”, “soi mói”. Họ cho rằng: “3 đến 4 vấn đề mới mà dự thảo đưa ra không có gì gọi là “tư duy đột phá” và chỉ là “sự tuyên truyền của Đảng”. Họ còn đưa ra tiêu chí về “tư duy đột phá”-tư duy ở trình độ cao, ít nhất là cao hơn hẳn tư duy thông thường 4-5 bậc (thông thường, kinh nghiệm, logic, tổng hợp)…

BÌNH LUẬN