Đoàn Ngọc Hải thẳng tay dẹp vỉa hè giờ ra sao?

Đoàn Ngọc Hải (sinh ngày 10 tháng 10 năm 1969), nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên. Trước đó, ông Hải đã trải qua nhiều chức vụ khác nhau trong bộ máy công quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bí mật hội Tam Điểm
Sư Thích Minh Tuệ dừng đi khất thực
Ngô Bảo Châu, phát ngôn sốc

Vào ngày 5 tháng 9, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định chính thức cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi giữ chức vụ được phân công. Sau quyết định này, ông Hải trở thành nhân viên bình thường, phía công ty đã mời ông Hải lên làm việc và sắp xếp công việc, vị trí mới.

Ngày 6 tháng 12 năm 2019, ông chính thức nghỉ việc tại Tổng Công ty này. Và từ đầu tháng 12, ông Hải được giải quyết thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.

Từ năm 2021, ông Đoàn Ngọc Hải đã thành lập Quỹ “Vì Đồng bào”, với mục đích giúp đồng bào nghèo về xây nhà tình thương,  sữa, thịt, mổ tim, cho các cháu bé, khuyến học cho học sinh, sinh viên nghèo và các hoạt động đặc biệt vì cộng đồng từ tiền lãi hằng năm. Khi nguồn quỹ lớn mạnh có thể rút tiền gốc để giải cứu những vấn đề đặc biệt.

BÌNH LUẬN