Hình phạt tàn khốc “tru di tam tộc”, tại sao người thân của họ không chạy trốn ?

"Tru di tam tộc" và "tru di cửu tộc" trong lịch sử phong kiến Việt Nam Tru di là giết. Tam tộc là họ cha, họ mẹ và họ vợ. Cửu tộc là chín đời từ ca

Angela Phương Trinh thách thức dư luận
Trịnh Công Sơn với 4 bóng hồng trong đời – Vì sao không cưới? Đây là lý do mới được tiết lộ
Truyện ma: Hồn ma báo oán

“Tru di tam tộc” và “tru di cửu tộc” trong lịch sử phong kiến Việt Nam

Tru di là giết. Tam tộc là họ cha, họ mẹ và họ vợ. Cửu tộc là chín đời từ cao tổ đến huyền tôn. Đây là hình phạt thảm khốc dành cho kẻ mưu phản đại nghịch dưới chế độ quân chủ (Đào Duy Anh, Hán Việt từ điển).

Tuy nhiên, tra cứu các bộ luật Hồng Đức và luật Gia Long, chúng ta không thấy nêu hình phạt tru di cửu tộc. Nguyễn Trãi, theo Đại Việt sử ký toàn thư, đã phải chịu hình phạt tru di tam tộc.

Tru di tam tộc có nghĩa là đem ra xử tử, giết sạch cả 3 họ của người phạm tội bao gồm: họ cha, họ mẹ và họ vợ (hoặc họ chồng).

BÌNH LUẬN