Lê Văn Mạnh, tử tù kêu oan bị thi hành án như thế nào?

Thông qua công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, Tòa án các cấp đã rút ra nhiều bài học, đặc biệt là trong công tác quản lý cán bộ, tăng cường kỷ luật công vụ và giáo dục, động viên cán bộ, công chức trong đơn vị thực hiện chức trách theo đúng các quy định của pháp luật và của Tòa án nhân dân.

Tần Thành, nơi giam các quan chức cao cấp
Tù 10 năm vì hát nhạc vàng
Hồi ký Đại tướng Võ Nguyên Giáp

“Trong 10 tháng qua, có 30 công chức Tòa án Nhân dân đã bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. Trong đó 27 trường hợp bị xử lý kỷ luật về hành chính (khiển trách 21 trường hợp, cảnh cáo 0 trường hợp, buộc thôi việc 4 trường hợp); 1 trường hợp bị xử lý kỷ luật khiển trách về Đảng, chưa bị kỷ luật về hành chính; 2 trường hợp bị xử lý về hình sự”, ông Bình cho hay. Đánh giá về kết quả công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của Toà án Nhân dân trong 10 tháng đầu năm 2022, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao nhận định, có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, quá trình giải quyết, các toà án luôn chú trọng việc đối thoại và tạo điều kiện để công dân được trình bày ý kiến hoặc bổ sung thêm tài liệu có liên quan đến nội dung yêu cầu của mình. Chất lượng giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm tiếp tục được bảo đảm, về cơ bản đã khắc phục được tình trạng đã trả lời đơn cho đương sự là không có căn cứ kháng nghị, nhưng sau đó người có thẩm quyền lại phát hiện bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật có sai lầm nghiêm trọng và phải kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. “Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của Toà án nhân dân còn có những tồn tại, hạn chế như tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm mặc dù có nhiều tiến bộ nhưng chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội đề ra; vẫn còn một số vụ việc đã được giải quyết đúng pháp luật, nhưng người dân vẫn tiếp tục khiếu nại kéo dài”, ông Bình nói.

BÌNH LUẬN