Những con quỷ trong ngành giáo dục hại đời nữ sinh

Mặt khách quan của tội phạm: được thể hiện là hành vi dâ..m ô với người dưới 16 tuổi, như đã phân tích ở trên thì người phạm tội thực hiện hành vi dâm ô không nhằm mục đích là quan hệ tìn..h dụ..c hay giao c..ấu với nạn nhân, các hành vi thường thấy trên thực tế đó là: s..ờ m..ó, yêu cầu nạn nhân sờ mó bộ phận sin..h d..ục của mình…để thỏa mãn cơn d .. ục v.. ọng của mình. Mặt chủ quan: người phạm tội thực hiện hành vi với lỗi cố ý, họ biết và nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật, nhưng vẫn làm và mong muốn hoặc có ý thức để mặc hậu quả xảy ra. Từ những phân tích trên, đối chiếu theo tình tiết của vụ án thì hành vi của Thầy giáo có thể cấu thành tội phạm d..âm ô người dưới 16 tuổi.

Bí mật gia đình Tổng thống Ngô Đình Diệm
Cụ Vũ Đình Huỳnh, Đại tá đầu tiên của Việt Nam
Hồng vệ binh: Hung bạo, tàn ác

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: a) Phạm tội có tổ chức; b) Phạm tội 02 lần trở lên; c) Đối với 02 người trở lên; d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; đ) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn th..ương cơ thể từ 31% đến 60% e) Tái phạm nguy hiểm… 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

BÌNH LUẬN