Những con vật có khả năng nhìn thấy ma

Những con vật nhìn thấy ma không phải vì chúng có năng lực siêu nhiên mà đơn giản là chúng có tương tác năng lượng hoặc mắt của chúng có thể nhìn thấy những gì chúng ta không thể.

Lưu Hiểu Ba và vấn đề Hồng Kông
Làng Nhô, bất mãn chế độ, chống đối chính quyền quyết liệt giờ ra sao?
Truyện ma: Tiếng quạ giữa đêm khuya (Phần 1)

Bất cứ ai gần gũi với vật nuôi của họ sẽ làm chứng cho những kết nối tâm linh của động vật. Năng lượng tinh thần và năng lượng tâm linh có thể là một phần của hiện tượng tương tự, và do đó động vật có thể có nhiều liên quan đến thế giới mà chúng ta không nhìn thấy.

Có một số con vật nhìn thấy ma nhưng cho đến nay điều này vẫn mang lại khá nhiều nghi ngờ cho mọi người về sự thật của nó.

BÌNH LUẬN