Truyện ma: Ma tử tù (Phần 2)

Kể từ hôm nấu xác Hiếu đen, cứ khi nào ngủ tại phòng cạnh trại giam, nửa đêm tỉnh dậy tôi đều thấy 1 bóng đen đứng cạnh của sổ nhìn vào bên trong, tôi mở của ra ngoài thì không thấy ai.

Cụ Vũ Đình Huỳnh, Đại tá đầu tiên của Việt Nam
Bí thư Đà Nẵng bị kỷ luật cách chức giờ ra sao?
Bí mật hội Tam Điểm

Tôi hỏi những người trục vào giờ đấy họ bảo không có người nào cả, khu trại giam nghiêm ngặt như thế này ai dám bén mảng tới. Việc này lặp lại nhiều đêm, kéo dài hơn ba tuần thì không thấy nữa. Tôi chợt nghĩ có khi nào là hồn ma Hiếu đen không, nhưng hồn hắn hiện về không nói năng, chỉ đứng nhìn rồi bỏ đi, không rõ là để cảm ơn hay hận tôi và Ba Tuyên đã nấu xác hắn.

BÌNH LUẬN