Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp bị bắt giam vì tội gì?

Trần Văn Hiệp (sinh ngày 20 tháng 9 năm 1965) là chính trị gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông hiện là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và kiêm nhiệm các vị trí lãnh đạo hành pháp tỉnh Lâm Đồng. Ông nguyên là Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng. Trần Văn Hiệp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, học vị Cử nhân Ngữ văn, Cao cấp lý luận chính trị. Trong sự nghiệp của mình, ông có hơn 25 năm công tác ở lĩnh vực thanh niên ở Lâm Đồng và Trung ương Đoàn.

Sự thật phơi bày, Thích Minh Tuệ qua lời kể của bố
Cán bộ cao cấp đời sống trong tù như thế nào?
Chúa đảo Tuần Châu liên quan gì bà Trương Mỹ Lan?

Trần Văn Hiệp sinh ngày 20 tháng 9 năm 1965 tại Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; quê quán tại thôn Kỳ Lam, xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông lớn lên và theo học phổ thông tại Đà Lạt. Sau đó, ông tới Thành phố Hồ Chí Minh, theo học Trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn chuyên ngành Ngữ văn, tốt nghiệp Cử nhân Ngữ văn. Ngày 28 tháng 10 năm 1995, ông được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành đảng viên chính thức vào ngày 28 tháng 10 năm 1996. Trong quá trình hoạt động Đảng và Nhà nước, ông theo học các khóa tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhận bằng Cao cấp lý luận chính trị. Hiện nay, ông thường trú tại số nhà 242A, đường Yersin, Tổ dân phố 3, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Sự nghiệp

Thanh niên

Năm 1987, khi 22 tuổi, Trần Văn Hiệp bắt đầu sự nghiệp của mình với vị trí là Cán bộ Tỉnh đoàn Lâm Đồng. Đến 1992, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó ban Thanh thiếu nhi trường học. Năm 1997, sau kỳ Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đông, ông được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học. Năm 2001, ông giữ vị trí Phó Bí thư Tỉnh đoàn. Đến năm 2004, trong kỳ Đại hội toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa VIII. Ở Lâm Đồng, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng. Tính đến năm 2008, ông có quãng thời gian dài công tác trong lĩnh vực thanh thiếu niên.

 

BÌNH LUẬN