Sự thật về cuộc đời tướng cướp Bạch Hải Đường (Phần 1) | Duy Ly Radio

Trần Huy Liệu, cuộc đời một chứng nhân lịch sử
Chu Vĩnh Khang, Bộ trưởng Bộ quốc phòng, lĩnh án chung thân
Tần Thành, nơi giam các quan chức cao cấp

BÌNH LUẬN