Sự thật về bức ảnh chấn động thế giới

Việc ông Ronald Haeberle tác giả những bức ảnh Mỹ Lai buộc nhà chứng tích Sơn Mỹ phải gỡ toàn bộ hình ảnh của ông ra khỏi bảo tàng sau gần 50 năm trưng bày đã khẳng định sự sai trái của bảo tàng Sơn Mỹ qua ngần ấy năm trưng bày và thuyết minh sai nhiều sự thật vụ Mỹ Lai với hàng triệu khách thăm quan.

Đường Văn Thái là ai? Kẻ bất mãn, điên cuồng chống phá đất nước
Hoàng “lựu đạn”, trùm xã hội đen, “ông giời” đất Bình Dương
Sự thật về Chính phủ Việt Nam Tự do

Theo tính pháp lý ông Ronald Haeberle đề nghị ghi tên Trần Văn Đức và Trần Thị Hà vào bức ảnh ông đã chụp 16.3.1968 „anh che đạn cho em“là đúng sự thật lịch sử.Trong ngày 16.3.1968 ông là phóng viên chụp bức ảnh ông không thể biết tên hai em bé là ai?nhưng cũng chính ông đã từng phỏng vấn xác minh hai đứa bé ông chụp trong bức ảnh là ai,sự xác minh đúng trên từng milimeter.Vậy khẳng định tên tuổi hai em bé trong bức ảnh ông chụp phải chính RONALD HAEBERLE . Bên cạnh người thứ hai có quyền khẳng định tên hai em bé trong bức ảnh „anh che đạn cho em“ là ai là cô VÕ THỊ CÚC,ngưòi đà từng gặp và nói chuyện với Trần Văn Đức,trong khi Trần Văn Đức trong ray đang ôm em Hà đi qua ngõ nhà cô . Búc ảnh „anh che đạn cho em“đang trưng bày tại bảo tàng Sơn Mỹ phải ghi tên Trần Văn Đức và Trần Thị Hà vào chú thích,mọi chú thích khác không thể chấp nhận được và không đúng sự thật lịch sử.

BÌNH LUẬN